Trädplantering vid Platån 5

Nu är gångbanan vid Rönnerdahls gata färdigställd enligt kommunen. Dock kvarstår arbetet med trädsättningen.

Man har inget exakt datum för detta från kommunens sida, dock skall arbetet ske någon gång under November/December. Trädsorten verkar bli en småvuxen lind.

Gällande höga trottoarkanter uppe på Platån, ligger vi på kommunen för att få lätta nedgångar från trottoarerna runtom våra hus och bort mot rampen. Dock kommer detta arbetet inte färdigställas förrän byggandet lider mot sitt slut på Platån. Upplever ni akuta problem med framkomligheten är ni välkomna att ta kontakt med kommunens trafikkontor, som driver frågorna gällande gator och trottoarer uppe på Platån, telefon nummer 031-3680000.

Ha en skön höstvecka

MVH Christine Svenson

Har du problem med garageporten?

Vi som har parkeringsplats i garaget har haft problem med både nyckeln och garageporten en längre tid.

Vid några tillfällen när det varit kyligt och regnigt har det varit omöjligt att öppna med nyckeln utifrån. Jag har själv varit med om detta två gånger. Vid några tillfällen har porten fastnat på halva vägen eller så har den stått öppen när man kommit ner i garaget eller ska köra in.

Både Kone och JM är inkopplade och både låset och garageportsmekanismen är nu tvättade och insmorda. Det är bara att hoppas att det hjälper.

För att hålla koll på detta var snälla och felanmäl alltid om ni upptäcker något galet. Det är väldigt viktigt att vi alltid felanmäler både till Kone (tel. nr 020-72 20 20) och till JM (tel. nr 020-731 731). Det kan tyckas lite bökigt, men det är bra om JM får reda på hur många felanmälningar som görs även på helger och kvällar.

Ha det så bra i höstrusket önskar

Eva
Garageansvarig Brf. Sången i Västra Eriksberg

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 18 februari 2013. Om du har någon fråga som du vill att vi ska ta upp i styrelsen, kan du lämna ett meddelande via Kontaktformuläret eller maila till kontakt@brfsangen.se.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Sången i Västra Eriksberg

brf

Hjälp soporna hem

Sänder här ett litet Aja baja till de medlemmar som ställer sopor, ej avsedda för våra sopnedkast i vårt soprum.

Vet inte riktigt vart man förväntar sig att de skall förflytta sig av sig själva utan jag förutsätter att den som känner sig träffad därför löser detta problem snarast.

Vi i föreningen arbetar aktivt med att hålla våra hyror oförändrade/låga och tycker det vore oerhört tråkigt att behöva lägga till en post för avhämtning av icke hushållssopor, som då ekonomiskt kommer drabba alla hushåll i vår förening. Vi vill i största mån undvika fler ekonomiska utgifter, men inser samtidigt att ingen vill väl leva i ett långsamt växande berg av sopor.

Så snälla medlemmar, de allra flesta av er ser detta som en självklarhet, men ni som råkade tänka lite bakvänt här, hämta tillbax era sopor och se sen själva till att de hamnar där de hör hemma. Vi har alla ett egenansvar för vår omgivning men även för miljön.

Må väl!

MVH er Ordförande