Mera information om Hamnbanan

Fredrik Nordström (84:an) har varit och lyssnat på informationen om Hamnbanan och vi har fått in en rapport från honom:

Det som kommer att hända är att en ny tunnel mellan Eriksbergs centrum och Pölsebo kommer att byggas. Östra tunnelmynningen kommer att ligga nära den Statoilmack som ligger nära Eriksbergs köpcentrum. Den västra mynningen blir där gångbron över barngården är idag. Taket på tunnelmynningen kommer inte att vara i marknivå, så det blir en liten kulle. Tåget kommer sedan att gå i ett tråg och nå marknivå vid Ivarsbergsmotet. Fotbollsplanen i Korkängsparken kommer att höjas och en del träd kommer att få tas ner i parken.

Första samrådet för delsträckan Eriksberg-Pölssebo, tar slut den 28 mars. Eftersom det kommer en ny omgång med samråd i höst, så går det bra att skicka in synpunkter efter det datumet (28mars). Dessa åsikter kommer med i nästa omgång. Missar man dessa två så kan järnvägsplanen överklagas om man inte är nöjd.

Under byggtiden så kommer ett extra spår att byggas för att leda om trafiken. Detta spår kommer att ligga där jordvallen ligger idag, och tas bort när bygget är klart.

Projektledningen vill gärna ha kontakt med boende i området som har problem/störs av vibrationer. Kontaktuppgifter finns på trafikverkets hemsida.

Länk till presentationen:

http://www.trafikverket.se/PageFiles/16262/hamnbanan_samradsmote_presentaton_20140318.pdf

På frågan om någon hade några invändningar till hamnbanan, svarade Fredrik:

Nja, det var någon som klagade på att det skulle tas ner träd i parken. Dessutom tyckte flera stycken att västra tunnelmynningen borde flyttas ännu längre väster ut, mot hamnarna. Om det görs så, skulle det bli bättre för oss men det fanns en del tekniska problem med det, men om tillräckligt många klagar så kanske de tänker om. De flesta var överens om att en tunnel är bra, mindre buller, mindre barriär mellan områden, osv…

 

 

 

brf

Saknade hyresavier

SBC vill informera följande:

Som ni ju vet blev det först fel med gatunumren för vissa i föreningen. Vi har fått en stor hög av dessa i retur och skickar nu ut dem igen med rätt gatunummer. Vi ändrar manuellt på avierna så vi slipper skriva ut alla dessa avier igen gånger tre. Vi har nu dock ändrat till rätt nummer i systemet.

Önskar er en riktigt trevlig helg!

SBC:s kundtjänst

brf

Hamnbanan

Inbjudan till samråd om Hamnbanan, delsträckan Eriksberg-Pölsebo!
Trafikverket arbetar nu med att ta fram en järnvägsplan för Hamnbanan, sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo. Som en del i arbetet bjuder de in till samrådsmöte. Välkommen!

Tid och plats: Tisdagen den 18 mars 2014 kl. 17.30-20.00 i Älvrummet, Göteborg.

Innehåll: Trafikverket informerar om den planerade ombyggnaden av Hamnbanan, dess utformning och miljökonsekvenser samt om den formella handläggningen av järnvägsplanen. Delar av materialet finns tillgängligt på projektets hemsida: www.trafikverket.se/hamnbanan.

Synpunkter: Skicka e-post till goteborg@trafikverket.se senast den 28 mars 2014. Märk synpunkterna med TRV 2014/8436.

 

brf

Luftfiltrena har kommit!

Bakom radiatorerna finns ett luftfilter där uteluften renas (i köket finns vanligtvis frånluft i fläkten och behöver inte bytas). För att uppnå fullgod ventilation måste filtrena bytas ut i varje lägenhet. ALLA hushåll måste därför byta filter för att det ska fungera!

Instruktioner om hur du byter filter finns i din Skötselpärm, under flik 10 – Ventilation.

VÄNLIGEN HÄMTA DINA FILTER hos Loole Hagberg (markplan 88:an)

tisdagen den 4 mars kl. 12.00-18.00 eller
torsdagen den 6 mars kl. 12.00-21.00 eller
fredagen den 7 mars kl. 12.00-15.00.

Övrig tid enligt överenskommelse via mail: kontakt@brfsangen.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

brf