Protokoll och övriga frågor från föreningsstämman

Nu finns stämmoprotokollet och övriga frågor som kom upp på stämman uppladdad under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar. Om du inte har lösenordet, skicka ett meddelande till kontakt@brfsangen.se.

Ett stort tack till alla som kom till Årsmötet och visade sitt engagemang!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

brf

Årsredovisningen finns nu uppladdad ….

… här på hemsidan under Dokument – Allmän information, som är tillgänglig för allmänheten. Övriga möteshandlingar finns under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar (vilket kräver lösenord). Samtliga handlingar har delats ut till varje bostadsinnehavare i brevlådan. Ta med dem till årsmötet, vi kommer inte att ha några extra exemplar upptryckta.

Anmäl dig gärna senast den 15 maj, så vet vi hur många som kommer.

Vi ses då förhoppningsvis den 19 maj kl. 18.30 i Taubeskolan!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

brf

Efterbesiktning av garantiavstämning

Bilagan ”EB av GA och 2-års 2014-05-02.pdf”, som nu finns inlagd under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar här ovan, utgör noteringar från efterbesiktning av 2-årsbesiktning och garantiavstämning för respektive lägenhet, över fel noterade 2014-05-02 vid totalentreprenaden för Brf Sången.

Efterbesiktning av noterade fel i bilagan skall enligt överenskommelse mellan parterna hållas vid ett senare tillfälle. Ingen separat kallelse utöver denna utsändes. Parterna kallar själva de underentreprenörer, konsulter etc. som anses bör närvara.

brf

Våren är här – en liten påminnelse!

Grillsäsong
Visst är det härligt att få grilla ute igen. Tänk bara på att grill med gasol och kol (gäller även engångs) inte får användas på balkong och uteplats. Använd gärna vår utegrill på gården.

Markiser och balkongskydd
Det är tillåtet att sätta upp balkongskydd, men det måste vara i det tyg och färg som styrelsen tidigare har beslutat, dvs. ”Sandatex 407/51” i färgen ”MCS S 2005-Y30R”. Föreningen har även godkänt markiser (grå färg nr. S 4000-N art. 407/94) för vissa lägenheter på våningsplan 3. Enbart Åkes solskydd får anlitas.
Det är inte tillåtet att hänga eller montera föremål i fasaden eller balkongräcket utan att först få detta godkänt av styrelsen som behöver en skriftlig ansökan för att kunna behandla den på ett styrelsemöte. Tillstånd att montera föremål så att de hänger helt eller delvis utanför balkongen kommer inte att medges på grund av säkerhetsskäl. Detta gäller såväl blomlådor som parabolantenner.

Kravhantering
Bostadsavgifterna är föreningens enda inkomstkälla. Det är därför av stor betydelse att föreningen får in sina pengar i tid. Vi kommer nu att beställa kravhantering (som ingår i vårt avtal med SBC) för att få en snabb, trygg och säker hantering av obetalda avgifter.

Så här ser SBC:s åtgärdsplan ut:

  1. Efter åtta dagar från förfallodagen skickar SBC en påminnelseavi till den bostadsrättshavare som ej betalt sin bostadsavgift. Dröjsmålsränta tillkommer.
  2. Efter 20 dagar från förfallodagen skickas ett avgiftskrav i enlighet med inkassolagen (180 kr + dröjsmålsränta).
  3. Efter 40 dagar från förfallodagen skickas en uppsägning till bostadsrättshavaren samtidigt som styrelsen informeras. (2.200 kr/tim).
OCH SÅ EN SISTA PÅMINNELSE OM ATT ANMÄLA DIG SENAST DEN 15 MAJ TILL ÅRSMÖTET DEN 19 MAJ. Se mer information här nedan.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

brf