Trädgårdsgrupp och snickarboa

Hej alla!

Vi har nu startat en trädgårdsgrupp, som har till uppgift att ytterligare ”smycka” vår innergård. Trädgårdsgruppen kommer även att ha hand om julgransinköp etc. Om du är intresserad av att ingå i denna grupp, skicka oss ett mail eller lägg en lapp i vårt brevinkast, uppgång 90.

Vi vill också påminna om att vi har en snickarboa, som du kan utnyttja när du vill för hemmasnickeri och målning. Egna verktyg medtages. Snickarboan finns i uppgång 84 i en av förråden på markplan. Du kommer in där med egen nyckel.

Vi önskar er en härlig fortsättning på hösten
Styrelsen

brf

Fel månad avseende varmvattenavräkningen på avierna

Vår ekonomiska förvaltare SBC har fått mail från en av våra medlemmar, som uppmärksammat att det står fel månader betr. varmvattenavräkningen på våra avgiftsavier för kvartal 4-2014. Det står samma månader (mars-maj) på oktoberavierna som på juliavierna.

Vi kommer att kontakta vår leverantör om detta och be dem att räkna ut för vardera lägenhet vad lägenheterna ska betala extra alternativt få tillbaka, detta kommer att regleras i nästkommande avier.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

brf

Protokoll – Extra stämma + rök i lägenhet

Hej alla och tack för en trevlig extra stämma!
Nu finns protokollet som fördes vid vår extra stämma 2014-09-08, uppladdad här ovan under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar (som är lösenordsbaserad).
Om du inte har lösenordet, så skicka ett mail till vår e-postadress).

Vi har dessutom fått en hel del klagomål (gäller samtliga uppgångar) om att det kommer in röklukt i lägenheterna via fläkten från kringrökande grannar. Någon som har en bra idé hur vi ska komma till rätta med detta?

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

brf