Garagesopning

Garaget kommer att sopas onsdag den 26 november med start kl 09.00 till kl 13.00.

För att nå bästa resultat ber vi er att flytta ut era bilar under tiden. Alla parkeringsytor skall vara helt tomma även från andra föremål.

Vi tackar för visad hänsyn!

Med vänliga hälsningar

Förvaltaren
Kurt Knudsen, SBC

brf

Parkeringar inom Eriksbergs Samfällighets område

Hej kära medlemmar!
Styrelsen för Eriksbergs samfällighet har sett över parkeringssituationen inom vårt område. Det har beslutats att avgiftsbelägga Nimbusgatan, Belegatan och Mimergatan, som nu har fri parkering 30 min. Man kommer på dessa gator kunna stå dygnet runt mot betalning, 8 kr/ timme, alt. 50 kr/dygn,  men även med boendekort under kvällar och helger (17-08 på vardagar och hela dygnet under helger samt jul-, nyår-, påsk, pingst- och midsommarafton).

Det kommer att sättas upp en ny parkeringsautomat på Mimergatan, som även betjänar Nimbusgatan och Belegatan.

Vi kommer ta fram några extra parkeringar på och kring Sörhallstorget – allt för att minska problemen med att finna parkeringsplats.

Automaten vid Sörhallstorget kommer att bytas ut till en modernare maskin utan myntbetalningsmöjlighet men med sms-betalning. Kort kommer fortsättningsvis som vanligt att fungera (både bank och betalkort).

Vi kommer också att höja avgiften på den befintliga parkeringsautomaten vid Sörhallstorget till samma avgifter som gäller för den nya automaten på Mimergatan,
8 kr/timme, resp. 50 kr/dygn.

Med vänliga hälsningar,
Eriksbergs Samfällighetsförening

 

brf