ÅRSMÖTE – Kallelse till ordinarie föreningsstämma för

 Tid:           Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 18.30

Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Årsredovisning och dagordning kommer att distribueras senare och går då att ladda ner här från vår hemsida under DokumentHandlingar enbart för medlemmar. Lösenordet har gått ut i tidigare meddelanden. Om du saknar det, skicka ett meddelande till kontakt@brfsangen.se.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat på stämman, ska skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast torsdagen den 21 maj 2015. Adresserat till Brf Sången i Västra Eriksberg, Astris gata 90, 417 67  GÖTEBORG eller till kontakt@brfsangen.se.

Eftersom vi bjuder på enklare förtäring, är vi tacksamma om du meddelar din medverkan senast den 22 maj 2015.

Efter stämman finns det möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Därefter konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Sången i Västra Eriksberg

brf

Garagesopning

Garagesopning kommer att ske onsdagen den 29 april kl 9.30-12.30. Då måste alla bilar och andra föremål tas bort från respektive garageplats.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

brf