VÄLKOMMEN på gemensam korvgrillning – 13 juni 2015 – klockan 12.00

Ta chansen att träffa dina grannar. Under trivsamma former inbjuder vi nu till en liten gårdsfest. Vi bjuder på korv och bröd samt något alkoholfritt att dricka, men det går också bra att ta med något eget att grilla och egen dryck.

För att vi ska veta ungefär hur mycket vi ska köpa in, ber vi dig meddela antal personer senast den 11 juni 2015 till vår e-postadress: kontakt@brfsangen.se.

Den nya styrelsen i Sången och Visan kommer att presenteras i möjligaste mån.

Glada hälsningar från styrelsen för Sången och Visan

brf

Föreningsstämman

Ett stort tack till alla som deltog på stämman, där även många allmänna frågor kring vårt boende avhandlades (bl a inglasning av balkong, utbyggnad av terrass, kameraövervakning, grillning på balkong, sammanslagning med Visan m m).
Vi återkommer när beslut har tagits av styrelsen.

Styrelseprotokollet 2015-05-28 finns nu uppladdat här på hemsidan under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar (vilket är lösenordsbaserat).

Inom kort kommer även styrelsepresentationen att uppdateras.

Nästa styrelsemöte har vi den 14 juni 2015 och ni är alltid välkomna att komma in med frågor till oss via vår e-post.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

brf