Inglasning

Svar på motion ang inglasning av balkong inlämnad av Marianne Karlsson, uppgång 94.

Styrelsen i Brf Sången Västra Eriksberg har bifallit motionen angående inglasning av balkong från Marianne Karlsson med följande förbehåll:

  1.  Endast Svenska Lumon AB får användas som leverantör.
  2.  Ansvaret för skötsel av inglasningen åligger bostadsrättsinnehavaren och inte föreningen, särskilt avtal skrivs med var och en till dess att stadgeändring skett.
  3. Inglasningen är helt och hållet ett avtal mellan beställare och leverantör i detta fall Svenska Lumon AB.

Efter ansökan om bygglov av föreningen kommer offert och information att lämnas till samtliga bostadsrättsinnehavare av Svenska Lumon AB, där man erbjuds beställning av inglasning av balkonger och uteplatser.

Brf Sången Västra Eriksberg

Göteborg 2015-10-15

brf

Garagesopning

Vi kommer att utföra sopning i ert garage.
Torsdagen den 22 oktober mellan kl 10.00-13.00

För att resultatet skall bli så bra som möjligt ber vi samtliga medlemmar att flytta ut sina bilar så att det är tomt i garaget under tiden som arbetet pågår.

Med vänlig hälsning

Sophie Nyhus

Förvaltare SBC

brf