Inglasning av balkonger och uteplatser

Nu är bygglovet klart avseende inglasning av balkonger och uteplatser. Som vi tidigare meddelat så har Svenska Lumon AB fått uppdraget. Den 14 januari kl 18.00  kommer det att vara visning för intresserade i Amerikahuset, Barlastgatan 2, Göteborg.

Är Du intresserad av att glasa in din balkong eller uteplats kan du redan nu boka in ett besök av representanten för Svenska  Lumon AB eller anmäla dig till visningen den
14 januari till ronny.albertsson@lumon.se, mob: 0707 98 48 90 eller tel: 031 40 27 64.

Hälsningar
Styrelsen

brf

AVHÄMTNING AV GRAN OCH SKRÄP!

Söndagen den 24 januari 2016, klockan 11.00 – ca 12.00

Vid denna tidpunkt kommer vi att ställa en lastbil (Vit Express) på Rönnerdahls Gata utanför portuppgången 88, för att hämta julgranen på gården.

Samtidigt vill vi också erbjuda våra medlemmar att få möjligheten att kasta bråte som hör hemma på tippen. Vi fyller lastbilen så mycket det går. Först till kvarn får mala. Man får dock inte lämna söliga och giftiga föremål och det får inte heller vara tyngre än att en person kan lyfta det.

Hälsningar
Styrelsen

brf