Välkommen på korvgrillning

Lördagen den 2 juni 2018 – klockan 12.00

Hej alla medlemmar i Sången och Visan!

I anslutning till vår cykelrensning så tänkte vi bjuda in allihop till en liten gårdsfest med grillning. Vi bjuder på korv och bröd samt något alkoholfritt att dricka, men det går också bra att ta med något eget att grilla och egen dryck. Passa på att mingla och träffa era grannar under trevliga former.

För att vi ska veta ungefär hur mycket vi ska köpa in, ber vi dig meddela antal personer senast den 31 maj 2018 till Sångens
e-postadress: kontakt@brfsangen.se.

Glada hälsningar från Styrelsen för Sången och Visan

brf

Kallelse till ÅRSMÖTE

för Brf. Sången i Västra Eriksberg

Tid:           Onsdagen den 23 maj 2018 kl. 18.00

Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Årsredovisning (som även delas ut i pappersform) och andra årsmöteshandlingar finns att ladda ner under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar – Årsmöte 2018.
Lösenordet har gått ut i ett tidigare meddelande.
Om du saknar det, skriv till kontakt@brfsangen.se.

Vänligen meddela ditt deltagande senast dem 17 maj 2017, så vet vi hur mycket fika vi ska inhandla!

Efter stämman finns det möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Därefter konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Dagordning
Ändring av stadgarna enligt följande:

Kallelse till stämma

17 § fjärde stycket:

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

 Ändras till:

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast fyra veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. 

Vi passar även på att ändra följande i våra stadgar, så att det blir tydligare avseende
pantsättningsavgiften:

Avgifter

7 § nionde stycket, med följande tillägg:

Om medlem har flera lån tas pantsättningsavgift ut för vart och ett av dessa.

Välkomna!

Styrelsen för Brf. Sången i Västra Eriksberg

brf