Information Februari 2019

Hej här kommer en liten nyhetsuppdatering ifrån vårt senaste styrelsemöte. Nedan följer ett par punkter som togs upp.

Val av ny kassör på årsmötet
Vår kära kassör Elisabeth Westlund kommer under våren att flytta ifrån oss och
vi har nu äntligen hittat en person som visat intresse för uppdraget och kommer av Valberedningen att föreslås som ny styrelseledamot på årsmötet. Årsmötet kommer att hållas den 23 maj 2019, kl. 18.00.

Garaget
Vi är fullt medvetna om problemen som översvämningarna i vårt garage utgör. Vi undersöker all möjligheter vi kan för att förbättra läget i vårt översvämmade garage.

Nästa styrelsemöte
Söndagen 17 mars 2019

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

brf

Ansamling av vatten i garaget

Under 5-årsbesiktningen med JM, konstaterades att problemet i grund och botten är att grundvattennivån ligger 1 meter över bottenplattan i garaget.
 
JM har konstruerat det på så vis, att snö från bilarna ska rinna av i aquadränen, som ligger vid infarten till bilgaraget, vilket alltså inte fungerar.
 
Det går inte heller att ha någon golvbrunn i garaget på grund av grundvattennivån.
 
Tanken är att vatten som samlas i garaget ska dunsta av sig självt alternativt rinna ner i aquadränen.
 
Vi är just nu kort om folk i styrelsen för att kunna finna en snabb lösning på detta, men vi tar gärna emot tips och hjälp angående detta problem.
 
Hälsningar
 
Styrelsen för Brf. Sången
brf

VI SÖKER NY KASSÖR …

Hej kära medlemmar!

Tidigare i år har vi efterlyst en ny kassör, då vår kära Elisabeth Westlund kommer att flytta.
Så nu gör vi ett nytt försök!

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:
• Kontrollera och godkänna fakturor i SBC-portalen.
• Sköta kontakten med banken (t.ex. när lånen läggs om, en gång per år).
• Registrera utlägg som föreningen/styrelsen gjort. Skicka in fakturor till SBC om de kommit brevledes.
• Ha ansvar för det gemensamma bankkortet.
• Ansvara för att det budgetförslag som SBC tar fram, bearbetas och diskuteras med styrelsen.
• Rapportera saldo på likvida medel samt kommande betalningar på styrelsemöten.
• Ha kontakt med revisorn inför årsredovisningen.
• Kontrollera årsredovisningsförslag.
• Ansvara för att inkomstdeklarationen som SBC gör, blir underskriven av styrelsen (två i förening) och
inskickad till Skatteverket.

Om du är intresserad eller har några frågor, vänligen skriv till vår e-postadress kontakt@brfsangen.se eller ring till Elisabeth direkt på tel. nr. 0707–342 546.

OBS! Lyckas vi inte hitta någon medlem, måste vi anlita en kassör externt, vilket innebär att vi då blir tvungna att höja avgiften.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

brf