MARS-info

 

  • Vattenansamlingen i garaget

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss med att ha skickat in bilder och information kring vattenläckaget i vårt garage. Detta har vi nu sammanställt och skickat till JM. JM har nu lovat att försöka åtgärda problemet.

  • Fönstren

Efter att Elitfönster har varit här och gått igenom de lägenheter som hade rapporterat fel, så anser de att inga fel låg inom garantin, utan de anser att det har handlat om slitage samt misskötsel. Det åligger varje enskild medlem att själva kontakta Elitfönster eller motsvarande entreprenör att åtgärda eventuella fel.

  • Brandsyn

Efter vår senaste brandrond så kan vi konstatera att det ser bra ut i våra uppgångar. Vi tackar för er förståelse och hoppas att detta bidrar till ökad trivsel och säkerhet i våra trappuppgångar.

 

brf

Motionera mera?

Hej alla kära medlemmar!

27 april är sista dagen för att lämna in motioner för att styrelsen ska hinna behandla dem innan årsmötet den 27 maj, kl. 18.00 i Taubeskolan.

Ta chansen att göra din röst hörd!

Hur du skriver en motion, finns under Dokument – Allmän information här ovan.

Skicka din motion till kontakt@brfsangen.se.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

 

brf

Till dig som inte hämtat ut dina luftfilter!

HALLÅ DÄR!

Vi har noterat att några av er fortfarande inte har hämtat ut era luftfilter.

Föreningen har köpt in luftfilter för SEK 33.489:- och enligt ventilationsexperten på JM, måste ALLA hushåll byta ut sina luftfilter i elementen, annars uppnås inte full effekt.

En ny tid har avsatts för dig och vi ber dig hämta dina filter hos Loole Hagberg (markplan 88:an).

Måndagen den 23 mars kl. 17.00-21.00

Om tiden inte passar, vänligen kontakta oss via mail med förslag om annan tid: kontakt@brfsangen.se.

Instruktioner om hur du byter filter finns i din Skötselpärm, under flik 10 – Ventilation.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningarna Sången i Västra Eriksberg

brf

Byte av portkod – vecka 13

Hej!

Nu är det dags att byta portkod.

Det gör vi någon dag i vecka 13.  

Den nya koden lämnas ut i samband med att du hämtar dina luftfilter.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

brf

DAGS ATT BYTA LUFTFILTER!

ALLA hushåll måste byta filter för att ventilationen ska fungera!

Bakom radiatorerna finns ett luftfilter, där uteluften renas (i köket finns vanligtvis frånluft i fläkten och behöver inte bytas). För att uppnå fullgod ventilation måste filtren bytas ut i varje lägenhet.

Instruktioner om hur du byter filter finns i din Skötselpärm, under
flik 10 – Ventilation.

VÄNLIGEN HÄMTA DINA FILTER hos Loole Hagberg (markplan 88:an)

onsdagen den 11 mars kl. 12.00-21.00 eller
torsdagen den 12 mars kl. 12.00-21.00 eller
fredagen den 13 mars kl. 12.00-17.00

Övrig tid enligt överenskommelse via mail: kontakt@brfsangen.se.

Ovanstående information finns även upplagd på vår hemsida www.brfsangen.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningarna Sången i Västra Eriksberg

brf