Protokoll fört vid ordinarie stämma

Hej Sångens alla bostadsinnehavare!
Nu finns protokollet uppladdat under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar (lösenordsbaserat)
Om du inte minns lösenordet, skriv till kontakt@brfsangen.se.

Soliga och varma hälsningar
Styrelsen

brf

Inställd Cykelrensning och Grillning

Hej alla medlemmar i Sången och Visan!

Vi kommer dessvärre behöva ställa in cykelrensningen och då även den gemensamma grillningen imorgon lördag (2/6). Detta hindrar såklart inte er som är taggade på grillning imorgon att grilla ändå. Vi kommer att titta på ett nytt datum inom en snar framtid för cykelrensning samt gemensam grillning. Så ni får tyvärr behålla snörena på era cyklar ett litet tag till. Vi återkommer så fort vi har ett nytt datum.

Hälsningar från Styrelsen för Sången och Visan

brf

Välkommen på korvgrillning

Lördagen den 2 juni 2018 – klockan 12.00

Hej alla medlemmar i Sången och Visan!

I anslutning till vår cykelrensning så tänkte vi bjuda in allihop till en liten gårdsfest med grillning. Vi bjuder på korv och bröd samt något alkoholfritt att dricka, men det går också bra att ta med något eget att grilla och egen dryck. Passa på att mingla och träffa era grannar under trevliga former.

För att vi ska veta ungefär hur mycket vi ska köpa in, ber vi dig meddela antal personer senast den 31 maj 2018 till Sångens
e-postadress: kontakt@brfsangen.se.

Glada hälsningar från Styrelsen för Sången och Visan

brf

Kallelse till ÅRSMÖTE

för Brf. Sången i Västra Eriksberg

Tid:           Onsdagen den 23 maj 2018 kl. 18.00

Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Årsredovisning (som även delas ut i pappersform) och andra årsmöteshandlingar finns att ladda ner under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar – Årsmöte 2018.
Lösenordet har gått ut i ett tidigare meddelande.
Om du saknar det, skriv till kontakt@brfsangen.se.

Vänligen meddela ditt deltagande senast dem 17 maj 2017, så vet vi hur mycket fika vi ska inhandla!

Efter stämman finns det möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Därefter konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Dagordning
Ändring av stadgarna enligt följande:

Kallelse till stämma

17 § fjärde stycket:

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

 Ändras till:

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast fyra veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. 

Vi passar även på att ändra följande i våra stadgar, så att det blir tydligare avseende
pantsättningsavgiften:

Avgifter

7 § nionde stycket, med följande tillägg:

Om medlem har flera lån tas pantsättningsavgift ut för vart och ett av dessa.

Välkomna!

Styrelsen för Brf. Sången i Västra Eriksberg

brf

DAGS ATT BYTA LUFTFILTER!

ALLA hushåll måste byta filter för att ventilationen ska fungera!

Bakom radiatorerna finns ett luftfilter där uteluften renas (i köket finns vanligtvis frånluft i fläkten och behöver inte bytas). För att uppnå fullgod ventilation måste filtren bytas ut i varje lägenhet.

Instruktioner om hur du byter filter finns i din Skötselpärm, under
flik 10 – Ventilation.

VÄNLIGEN HÄMTA DINA FILTER hos Loole Hagberg (markplan 88:an)

torsdagen den 26 april kl. 12.00-15.00 eller
fredagen den 27 april kl. 12.00-17.00 eller
måndagen den 30 april kl. 12.00-21.00 eller
onsdagen den 2 maj kl. 12.00-21.00

Övrig tid enligt överenskommelse via mail: kontakt@brfsangen.se.

Ovanstående information finns även upplagd på vår hemsida www.brfsangen.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningarna Sången i Västra Eriksberg

brf

Årsredovisningen är här

Se under Dokument och sedan Allmän information här ovan.
En tryckt version av Årsredovisningen kommer att läggas i er brevlåda inom de närmaste dagarna.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Sången i Västra Eriksberg

brf

Garagesopning

Garaget kommer att sopas

Torsdag 26 april 08.00-11.00

För att nå bästa resultat ber vi er att flytta era bilar under tiden.

Vid frågor kontakta John på Esplanad: 0735-168450.

brf

Kallelse till Extra stämma

Tid:           Måndagen den 16 april 2018 kl. 18.00
Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Nya regler har införts för ekonomiska föreningar bl.a. avseende tiden för kallelser till föreningsstämmor. Uppdateringen av föreningars stadgar måste vara genomförd senast den sista juni 2018. Att ändra stadgarna kräver två stämmor.

Vi bjuder därför in dig som medlem till denna Extra stämma.

Dagordning
Ändring av stadgarna enligt följande:

Kallelse till stämma
17 § fjärde stycket:

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

Ändras till:

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast fyra veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. 

Vi passar även på att ändra följande i våra stadgar, så att det blir tydligare avseende
pantsättningsavgiften:

Avgifter
7 § nionde stycket, med följande tillägg:
Om medlem har flera lån tas pantsättningsavgift ut för vart och ett av dessa.

Välkomna!

Brf. Sången i Västra Eriksberg

brf

Boka redan nu i kalendern!

Nya regler har införts för ekonomiska föreningar bl.a. avseende tiden för kallelser till föreningsstämmor. Uppdateringen av föreningars stadgar måste vara genomförd senast den sista juni 2018. Att ändra stadgarna kräver två stämmor.

Extra stämma
Tid:           Måndagen den 16 april 2018 kl. 18.00
Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Ordinarie stämma
Tid:           Onsdagen den 23 maj 2018 kl. 18.00
Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Motioner
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämman, skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen, senast den 30 april 2018, för att ärendet ska kunna tas upp på den ordinarie stämman.

Hur du skriver en motion, ser du här på vår hemsida www.brfsangen.se under Dokument – Allmän information.

Välkomna!

Brf. Sången i Västra Eriksberg

brf