Inglasning

Svar på motion ang inglasning av balkong inlämnad av Marianne Karlsson, uppgång 94.

Styrelsen i Brf Sången Västra Eriksberg har bifallit motionen angående inglasning av balkong från Marianne Karlsson med följande förbehåll:

  1.  Endast Svenska Lumon AB får användas som leverantör.
  2.  Ansvaret för skötsel av inglasningen åligger bostadsrättsinnehavaren och inte föreningen, särskilt avtal skrivs med var och en till dess att stadgeändring skett.
  3. Inglasningen är helt och hållet ett avtal mellan beställare och leverantör i detta fall Svenska Lumon AB.

Efter ansökan om bygglov av föreningen kommer offert och information att lämnas till samtliga bostadsrättsinnehavare av Svenska Lumon AB, där man erbjuds beställning av inglasning av balkonger och uteplatser.

Brf Sången Västra Eriksberg

Göteborg 2015-10-15

brf

Balkongskydd

Om du vet med dig att du beställt balkongskydd via oss och ännu inte fått det uppsatt, vänligen kontakta omgående Åkes Solskydd på tel. 031-43 53 00, mobiltel. 0768-43 53 01 eller info@åkessolskydd.se.

Hit kan även de personer höra av sig som vill göra en ny beställning. Ange då färgnumret Sandatex 407/51 NCS S 2005-Y30R och hänvisa till Brf Sångens tidigare beställning.

brf