Farväl Rose-Marie …

Vår fina, duktiga Rose-Marie gick bort i söndags.

Hon blev invald i vår styrelse i maj 2014 och verkade för en välfungerande och trivsam förening, där medlemmarnas bästa alltid stod i fokus.

Rose-Marie hade tidigare erfarenheter från diverse olika styrelser i ideella föreningar. När hon inte arbetade var hon en stor ”kulturkonsument” av böcker, musik och konst. Hon hade även ett stort djurintresse, men inga egna husdjur. Behovet tillfredsställdes genom ridning några gånger i veckan.

Vi tackar dig Rose-Marie för allt arbete du med liv och lust lade ner i vår förening .
Vi kommer att sakna dig oerhört mycket.

10857764_1426489557573424_3755371394497422226_n

Rose-Marie Björklund
Ordinarie (vice ordförande, kassör, garage, trivselgruppen)
Uppgång 90

brf

FACEBOOK

Med tanke på att vi har många saker gemensamma med våra vänner i Brf. Visan,
till exempel gården, garaget, värmen, ventilationen, så har vi fått den stora äran att få gå med i deras slutna grupp på Facebook. Det är alltså bara medlemmar i Brf. Sången och Brf. Visan som kommer att godkännas som medlemmar.

Tanken är att sprida information, svara på frågor, visa instruktioner m m på ett snabbare och effektivare sätt än vi kanske gör idag.

Adressen till facebooksidan är:  https://www.facebook.com/groups/brfvisan

brf

Stämmoprotokoll 2017

Hej!

Nu är stämmoprotokollet uppladdad under rubriken Dokument – Handlingar enbart för medlemmar. Det är lösenordsskyddad. Om du glömt det kan du skicka ett mail till kontakt@brfsangen.se.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Sången

brf

DAGORDNING till Årsmötet 17 maj

 

Medlem som inte kan delta kan låta sig representeras genom ombud enligt en skriftlig dagtecknad fullmakt. Endast make, sambo, syskon, barn, förälder eller annan medlem kan vara ombud och endast en medlem kan företrädas av varje ombud.

DAGORDNING

Datum: 17 maj 2017, kl. 18:30
Plats: Möteslokalen ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5.

 • 1 Stämmans öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd (förteckning över närvarande medlemmar)
 • 3 Val av ordförande vid stämman
 • 4 Fastställande av dagordning
 • 5 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 • 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 • 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • 9 Föredragning av revisonsberättelsen
 • 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förslust enligt fastställd balansräkning
 • 13 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 • 14 Beslut om arvoden
 • 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 16 Val av revisor och suppleant
 • 17 Val av valberedning
 • 18 Stadgeändring: Avgifter 7 § 2 st

Stadgeändring. Styrelsen föreslår att föreningen ändrar följande text i sina stadgar (7 § 2st) så att ordet ”förhånande” rättas till ”förhållande” och att ordet ”utgifter” byts ut till ”kostnader”:

Nuvarande:

”Årsavgiften avvägs så att den i förhånande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens löpande utgifter, amorteringar och avsättningar i enlighet med 8 §.”

Efter ändring:

”Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens löpande kostnader, amorteringar och avsättningar i enlighet med 8 §.”

 • 19 Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
 • 20 Stämmans avslutande

Styrelsen för Brf Sången i Västra Eriksberg

brf

Glöm inte anmäla er till årstämman

Hej alla medlemmar!

Missa inte att anmäla att ni kommer på årsstämman den 17 maj!

”Årsredovisning 2016” och ”Motion angående utbyggnad av uteplatsen” finns nu att ladda ner under Dokument – Allmän information.

Årsredovisningen kommer även att delas ut i era postfack, så fort vi fått den upptryckt.

Med vänliga hälsningar

brf

Garagesopning

För er info så kommer garaget att sopas den 26 april kl. 09.30-12.30.

Önskar er en Glad Påsk!
Med vänlig hälsning
Sophie Nyhus Fastighetsförvaltare (SBC)

brf

Komplettering av Trivselreglerna

Den 5 mars 2017 hade Brf. Sången och Visan ett gemensamt möte.

Vi var allesammans överens om att vi bor i ett mycket trevligt område och att de flesta sköter sig, men det finns tyvärr ändå några få personer som inte har läst eller förstått våra ordningsregler. Därför vill vi förtydliga följande:

 1. Inga dörrmattor får finnas i farstun pga. brandrisk och städarna kommer inte åt att göra helt rent på dessa ytor.
 2. Inga gasolflaskor får förvaras i källarutrymmet, utan ska förvaras i lägenheten eller på balkongen/uteplatsen, såvida den inte är inglasad.
 3. Inga föremål typ kartonger, resesängar, bord etc. får ställas i källargångarna.
 4. Inga pizzakartonger och större föremål får slängas i sopnedkastet, utan ska lämnas till närmaste ÅV-station.

Ej heller får man ställa skräp vid sopnedkasten, det är ingen som städar undan detta.
Om reglerna inte sköts, måste vi tyvärr vidta tuffare åtgärder.

Samtidigt passar vi på att önska er en riktigt härlig vår! I juni kommer vi att ha en gemensam gårdsfest. Mer info om detta kommer snart.

brf

Ledig plats i garaget

Hej alla medlemmar.

Det finns nu en ledig plats i garaget! Tips, för alla er som tröttnat på att skrapa rutan på mornarna.

Skicka ett mail till kontakt@brfsangen.se för mer info.

MVH Styrelsen

brf

Snart är det dags för 5års besiktning

Hej Medlemmar, snart har huset stått här i 5 år och det innebär att det snart är 5 års besiktning. Det kommer komma ut mer info snart, men inför besiktningen är det viktigt att ni felanmäler alla eventuella fel ni har i era lägenheter eller har sett runtomkring i våra allmänna utrymmen.

Ni felanmäler som vanligt genom att maila kontakt@brfsangen.se och se till att nedan information finns med.

Lägenhetsinnehavare:
Objektnr:
Adress:
Telefonnr:
Mailadress:
Problembeskrivning ev. med bilder:
MVH Er Styrelse!
brf