Ca 10-15% av de boende i Brf Visan och Brf Sången har under första året anmält att man upplevt oönskad lukt inne i lägenheterna och trapphus. Det kan vara så att det kommer in luft via köksfläktarna när dessa inte är igång och att detta i så fall är orsaken. JM har därför gjort ett antal åtgärder enligt nedan.

Lägenheterna:

  • På taket har vi      monterat extra avledare på samtliga kökskanaler för att minimera risken      att lukt från lägenheternas köksfläktar kommer in i grannarnas lägenheter.      För att säkerställa fläktkanalernas funktion har vi även filmat vissa av      dem inifrån och kunnat konstatera att de inte är defekta.
  • Vi har höjt samtliga      avloppsluftare på taket för att minimera risken att eventuell avloppslukt      kommer in i lägenheterna.
  • I fläktrummet i      trapphus 86 fanns ett injusteringsfel på fläkten som gjorde att köks- och      badrumsfrånluften var reducerad till hälften. Fläkten är nu injusterad på      korrekt värde.
  • Vi har gjort ett      antal stickprov på injusteringen av frånluftsventilationen i kök och      badrum och konstaterat att denna är korrekt.
  • I de lägenheter vi      kontrollerat tilluftsfiltret som sitter i radiatorerna har vi konstaterat      att de är smutsiga, vilket kan minska deras funktion. Det är viktigt att      dessa underhålls enligt Skötselpärmen, dvs dammsugs 2-3 gånger per år.
  • I de lägenheter      problem kvarstått efter ovanstående åtgärder har vi justerat köksfläktens      kallrasskydd.

Trapphusen:

  • Samtliga entrédörrar      har fått en större tilluftsventil i nederkant för att öka luftflödet i      trapphusen.
  • I trapphus 86 har vi      dessutom monterat en extra fläkt på taket för att öka luftflödet.

Garaget:

  • Det sitter en tilluftsfläkt      och en frånluftsfläkt i garaget. Dessa hade ett injusteringsfel som nu är      korrigerat.

JM AB Leif Andersson 121114