… här på hemsidan under Dokument – Allmän information, som är tillgänglig för allmänheten. Övriga möteshandlingar finns under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar (vilket kräver lösenord). Samtliga handlingar har delats ut till varje bostadsinnehavare i brevlådan. Ta med dem till årsmötet, vi kommer inte att ha några extra exemplar upptryckta.

Anmäl dig gärna senast den 15 maj, så vet vi hur många som kommer.

Vi ses då förhoppningsvis den 19 maj kl. 18.30 i Taubeskolan!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen