Den 21 oktober 2015 kommer portkoden att bytas. Mer information kommer i er postlåda.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen