ALLA hushåll måste byta filter för att ventilationen ska fungera!

Bakom radiatorerna finns ett luftfilter, där uteluften renas (i köket finns vanligtvis frånluft i fläkten och behöver inte bytas). För att uppnå fullgod ventilation måste filtren bytas ut i varje lägenhet.

Instruktioner om hur du byter filter finns i din Skötselpärm, under flik 10 – Ventilation.

VÄNLIGEN HÄMTA DINA FILTER hos Loole Hagberg (markplan 88:an)

tisdagen den 19 april kl. 12.00-18.00 eller
onsdagen den 20 april kl. 16.00-21.00 eller
onsdagen den 27 april kl. 12.00-21.00


Övrig tid enligt överenskommelse via mail: kontakt@brfsangen.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningarna Sången i Västra Eriksberg