Bilagan ”EB av GA och 2-års 2014-05-02.pdf”, som nu finns inlagd under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar här ovan, utgör noteringar från efterbesiktning av 2-årsbesiktning och garantiavstämning för respektive lägenhet, över fel noterade 2014-05-02 vid totalentreprenaden för Brf Sången.

Efterbesiktning av noterade fel i bilagan skall enligt överenskommelse mellan parterna hållas vid ett senare tillfälle. Ingen separat kallelse utöver denna utsändes. Parterna kallar själva de underentreprenörer, konsulter etc. som anses bör närvara.