Hej här kommer en liten nyhetsuppdatering ifrån vårt senaste styrelsemöte. Nedan följer ett par punkter som togs upp.

Val av ny kassör på årsmötet
Vår kära kassör Elisabeth Westlund kommer under våren att flytta ifrån oss och
vi har nu äntligen hittat en person som visat intresse för uppdraget och kommer av Valberedningen att föreslås som ny styrelseledamot på årsmötet. Årsmötet kommer att hållas den 23 maj 2019, kl. 18.00.

Garaget
Vi är fullt medvetna om problemen som översvämningarna i vårt garage utgör. Vi undersöker all möjligheter vi kan för att förbättra läget i vårt översvämmade garage.

Nästa styrelsemöte
Söndagen 17 mars 2019

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg