När något fel inträffar i din bostad kontakta JM Kundservice direkt.
Telefon 020-731 731 eller e-post kundservice@jm.se

Vitvaror i bostaden: BSH Home Applicance AB. Telefon 0771-11 22 77.

Hiss: Kone. Telefon 020-72 20 20.

Se mer information under flik 28 i din Skötselpärm.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Sången i Västra Eriksberg