Garagesopning kommer att ske onsdagen den 29 april kl 9.30-12.30. Då måste alla bilar och andra föremål tas bort från respektive garageplats.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen