Sänder här ett litet Aja baja till de medlemmar som ställer sopor, ej avsedda för våra sopnedkast i vårt soprum.

Vet inte riktigt vart man förväntar sig att de skall förflytta sig av sig själva utan jag förutsätter att den som känner sig träffad därför löser detta problem snarast.

Vi i föreningen arbetar aktivt med att hålla våra hyror oförändrade/låga och tycker det vore oerhört tråkigt att behöva lägga till en post för avhämtning av icke hushållssopor, som då ekonomiskt kommer drabba alla hushåll i vår förening. Vi vill i största mån undvika fler ekonomiska utgifter, men inser samtidigt att ingen vill väl leva i ett långsamt växande berg av sopor.

Så snälla medlemmar, de allra flesta av er ser detta som en självklarhet, men ni som råkade tänka lite bakvänt här, hämta tillbax era sopor och se sen själva till att de hamnar där de hör hemma. Vi har alla ett egenansvar för vår omgivning men även för miljön.

Må väl!

MVH er Ordförande