När parkeringsytan C tagits i bruk, finns inte längre någon kö till de parkeringar som GUAB administrerar.

Alla som önskar få en plats kommer att få det på antingen ett förstahandskontrakt med tre månaders uppsägningstid eller ett andrahandskontrakt med en månads uppsägningstid.