Nu är bygglovet klart avseende inglasning av balkonger och uteplatser. Som vi tidigare meddelat så har Svenska Lumon AB fått uppdraget. Den 14 januari kl 18.00  kommer det att vara visning för intresserade i Amerikahuset, Barlastgatan 2, Göteborg.

Är Du intresserad av att glasa in din balkong eller uteplats kan du redan nu boka in ett besök av representanten för Svenska  Lumon AB eller anmäla dig till visningen den
14 januari till ronny.albertsson@lumon.se, mob: 0707 98 48 90 eller tel: 031 40 27 64.

Hälsningar
Styrelsen