Kallelse till ÅRSMÖTE
för Brf. Sången i Västra Eriksberg

Tid:          Torsdagen den 25 maj 2023 kl. 18.00

Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Årsredovisningen (som enbart delas ut i pappersform på årsmötet) kommer att kunna laddas ner från vår hemsida www.brfsangen.se inom någon/några veckor, men senast den 5 maj 2023.

Inlämning av motioner kan ske senast den 7 maj 2023.

Efter stämman finns det möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Därefter konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Vi bjuder på fika, så vänligen anmäl ditt deltagande till vår e-postadress kontakt@brfsangen.se senast den 15 maj 2023, så vet vi antalet.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Brf. Sången i Västra Eriksberg