Tid:           Måndagen den 8 september 2014, kl. 19.00
Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

På grund av förslag till stadgeändringar angående avgifter kallas du till denna extra stämma.

Medlem som inte kan delta, kan låta sig representeras genom ombud enligt en skriftlig dagtecknad fullmakt. Endast make, sambo, syskon, barn, förälder eller annan medlem kan vara ombud och endast en medlem kan företrädas av varje ombud.

Medlem som önskar ärende behandlat på stämman, anmodas inkomma med detta till styrelsen senast 3 september 2014, via e-post kontakt@brfsangen.se eller brevinkastet Brf Sången, uppgång 90.

Eftersom vi bjuder på enklare förtäring, är vi tacksamma om du meddelar din medverkan senast den 3 september 2014.

Dagordningen finns här ovan under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar, vilket är lösenordsbaserad. Om du inte vet lösenordet, så skicka ett mail till vår e-postadress.

 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Sången i Västra Eriksberg