Tid: Torsdagen den 23 maj 2024 kl. 18.00 

Plats: Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5 

Årsredovisningen (som enbart delas ut i pappersform på årsmötet) kommer att kunna laddas ner från vår hemsida www.brfsangen.se inom någon/några veckor, men senast den 5 maj 2024. 

Inlämning av motioner kan ske senast den 7 maj 2024. 

Röstning angående elektroniska grindar/portar med porttelefon samt fusion med grannföreningen BRF Visan. 

Det har funnits önskemål länge bland medlemmar om grindar till gården, så en omröstning kring detta kommer ske under mötet, så dyk upp för att göra din röst hörd! 

Vi bjuder på fika, så vänligen anmäl ditt deltagande till vår e-postadress kontakt@brfsangen.se senast den 15 maj 2024, så vet vi antalet. 

Motions can be submitted no later than 7 May 2024. 

We offer fika, so please register your participation to our e-mail address kontakt@brfsangen.se no later than May 15, 2024, and we will know the number. 

Voting about electronic gates for the inner yard as well as fusion between the neighbor housing cooperative BRF Visan.  

Hjärtligt välkomna! 

Styrelsen för Brf. Sången i Västra Eriksberg