Hej bästa Sången-medlem!

Här kommer årets första nyhetsblad.

Vi söker styrelsemedlemmar

Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen eller har frågor om ett eventuellt engagemang, tveka inte att kontakta oss på kontakt@brfsangen.se!

Årsmöte

Torsdagen den 25 maj 2023 är det dags för årsmöte. Mötet kommer hållas på Taubeskolan kl. 18.00. Kallelsen som skickas ut i april månad.

Inlämning av motioner

Som medlem i vår bostadsrättsförening har du rätt att lämna in ett eller flera förslag till årsmötet, s.k. motion. En motion ska alltid behandlas på årsmötet. Läs hur man skriver en motion på vår hemsida www.brfsangen.se under Dokument – Allmän information. Sista inlämningsdag för motioner är den 7 maj 2023. Detta för att styrelsen ska hinna lämna svar innan årsmötet.

Laddstolparna

Som tidigare informerats om har vi under hösten 2022 installerat 10 laddstolpar i garaget. Nedan följer ytterligare information om kostnad för plats och elförbrukning.

Du som har en parkeringsplats med laddstolpe och använder laddstolpen betalar en hyra om 1 150 kr/månad (alltså 200 kr mer per plats/månad). Om du inte använder laddstolpen betalar du fortsättningsvis 950 kr/månad.

Gällande elförbrukningen debiteras användaren direkt från vår leverantör Miljöbelysning. Utöver en administrativ kostnad om 72 kr/månad debiteras användaren för förbrukad el med ordinarie elkostnad och ett påslag om 1,5 kr/kWh + moms. Vad den exakta månatliga kostnaden blir för den specifika användaren kommer variera beroende på hur mycket bilen laddas.

Om du vill börja ladda din bil eller har andra frågor om laddstolparna m.m., kontakta styrelsen på kontakt@brfsangen.se.

Vi önskar er en fin start på våren!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg