Vad gäller Älvsnabben, så diskuterar Västtrafik färre turer på kvällar och helger samt att trafiken upphör tidigare på kvällarna både vardagar och helger. Senast den 24 juni måste man inkomma med sin synpunkter. Vi ber samtliga medlemmar att agera personligen och vi ska även göra vad vi kan i Styrelsen.

Läs brevet från Eriksbergs samfällighetsförening: ES – om Alvsnabbens tidtabell