Nu byter vi våra portkoder till nyckeltaggar, så kallade RFID-taggar!

Anledningen är att komma bort från systemet med portkoder, som lätt ”kommer på vift” och att vi därmed gör det lite svårare för obehöriga att ta sig in i vår fastighet.

Besökare som ringer på porttelefonen kopplas till din mobiltelefon eller till din fasta telefon. Man öppnar genom att trycka 5 på telefonens knappsats. Man kan alltså öppna porten ”på distans”, vilket kan vara praktiskt för att släppa in varubud m.m. Det telefonnummer som visas i displayen är 031-55 06 11, vilket kan vara bra att lägga in i adressboken.

Tills vidare gäller att man måste öppna dörrarna i 82:an och 96:an med nyckel för att komma till garage eller källare. Vi trimmar nu in systemet för att avvägningen mellan säkerhet och bekvämlighet skall bli så bra som möjlig.

Problem med taggar som inte fungerar, om kopplingen porttelefon–mobiltelefon inte fungerar eller om man vill ändra det nummer porttelefonen ringer upp m.m. anmäls till kontakt@brfsangen.se eller med lapp i styrelsebrevlådan, Astris

gata 90.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Sången