Hej!

Den 30 augusti hade styrelsen sitt första möte efter sommarledigheten. Frågor som avhandlades var:

1. Inglasning av balkong
2. Kol- och gasolgrillning på balkong/uteplats
3. Kameraövervakning
4. Målning/täckning av plåt av vägg i garaget
5. Pannan/undercentralen – Göteborgs Energi
6. Eventuellt samgående med Visan

Den 14 september kommer vi att ha ett gemensamt möte med vår grannförening Visan och då kommer även dessa punkter tas upp. Om du har någon åsikt om dessa, så hör gärna av dig via vår kontaktsida eller e-post.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen