Hej alla Bostadsrättsinnehavare och grannar!

För ca ett år sedan hade vi problem med mal i våra källarförråd. Nu har vi åter fått samma problem, där en av våra grannar upptäckt mal i sin lägenhet, troligvis från saker hon hämtat upp från källaren.

Enligt Anticimex, som numera samarbetar med Brf Sångens försäkringsbolag If, måste skadedjur bekämpas omedelbart.

Vi ber dig därför sanera ditt förråd i källaren på gamla kläder, mattor m.m., som kan vara föda för larverna.

Du kan vända dig direkt till Anticimex, om du skulle behöva beställa ett ”Startpaket” eller få råd om hur du går till väga, ifall du skulle upptäcka mal i lägenheten eller förrådet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Sången