De som har bott i en lägenhet hela sitt liv och sedan flyttar till en bostadsrätt är inte alltid medvetna om att de behöver uppgradera sin hemförsäkring. Inte bara för att man flyttat utan även för att boendeformen har förändrats till bostadsrätt. Oavsett om bostadsrätten är en lägenhet eller radhus bör man alltid teckna en tilläggsförsäkringen som heter bostadsrättstillägg. Detta är ett tillägg till den vanliga hemförsäkringen.

I en bostadsrätt har du som ägare ansvar för vissa delar av huset medan föreningen har ansvar för andra. Lite grovt kan man säga att ägaren har ansvar för allt inom husets väggar och föreningen allt utanför t.ex. ytterväggar, tak m.m.  Enligt föreningarna är t.ex. ägarna oftast ansvariga för golv, badkar och annan fast inredning. Detta att jämföra med en person som bor i en hyresrätt som inte är ansvarig för golv och badkar och därmed inte heller behöver försäkra dessa delar av hemmet.

Om något skulle hända och föreningens försäkring måste användas måste en ganska hög självrisk betalas. Det är ett stort belopp för en privatperson att betala, men med tillägget kan en stor del av denna självrisk ersättas av försäkringsbolaget.

Men det finns ett tillfälle då bostadsrättstillägget inte behöver tecknas. Detta är om bostadsrättsföreningen har köpt en kollektiv försäkring som täcker detta tillägg. Det har blivit allt vanligare med åren men som lägenhetsinnehavare kan man inte räkna med att föreningen har detta tillägg utan man bör höra med respektive förening.

Orsaken att föreningarna börjat teckna denna försäkring själv är två. För det första blir de då säkra på att alla medlemmar har en gällande tilläggsförsäkring och för det andra är det betydligt billigare att teckna en kollektiv försäkring än att var och en ska teckna en sådan var för sig.

Idag har vi i styrelsen beslutat att inte teckna detta tillägg kollektivt. Vi byter försäkringsbolag till IF from årsskiftet 2015/2016 och kommer att diskutera om vi ska teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg fr.o.m. 2017. Har du som medlem åsikter eller frågor kring detta kan du höra av dig till styrelsen.