Vi har ny information att förmedla till dig som står i garagekö.

Vänligen hör av dig senast den 25 september till kontakt@brfsangen.se och meddela det datum då du anmälde att du ville ha en garageplats.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg