Grillsäsong
Visst är det härligt att få grilla ute igen. Tänk bara på att grill med gasol och kol (gäller även engångs) inte får användas på balkong och uteplats. Använd gärna vår utegrill på gården.

Markiser och balkongskydd
Det är tillåtet att sätta upp balkongskydd, men det måste vara i det tyg och färg som styrelsen tidigare har beslutat, dvs. ”Sandatex 407/51” i färgen ”MCS S 2005-Y30R”. Föreningen har även godkänt markiser (grå färg nr. S 4000-N art. 407/94) för vissa lägenheter på våningsplan 3. Enbart Åkes solskydd får anlitas.
Det är inte tillåtet att hänga eller montera föremål i fasaden eller balkongräcket utan att först få detta godkänt av styrelsen som behöver en skriftlig ansökan för att kunna behandla den på ett styrelsemöte. Tillstånd att montera föremål så att de hänger helt eller delvis utanför balkongen kommer inte att medges på grund av säkerhetsskäl. Detta gäller såväl blomlådor som parabolantenner.

Kravhantering
Bostadsavgifterna är föreningens enda inkomstkälla. Det är därför av stor betydelse att föreningen får in sina pengar i tid. Vi kommer nu att beställa kravhantering (som ingår i vårt avtal med SBC) för att få en snabb, trygg och säker hantering av obetalda avgifter.

Så här ser SBC:s åtgärdsplan ut:

  1. Efter åtta dagar från förfallodagen skickar SBC en påminnelseavi till den bostadsrättshavare som ej betalt sin bostadsavgift. Dröjsmålsränta tillkommer.
  2. Efter 20 dagar från förfallodagen skickas ett avgiftskrav i enlighet med inkassolagen (180 kr + dröjsmålsränta).
  3. Efter 40 dagar från förfallodagen skickas en uppsägning till bostadsrättshavaren samtidigt som styrelsen informeras. (2.200 kr/tim).
OCH SÅ EN SISTA PÅMINNELSE OM ATT ANMÄLA DIG SENAST DEN 15 MAJ TILL ÅRSMÖTET DEN 19 MAJ. Se mer information här nedan.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg