Hej kära medlemmar!

Tidigare i år har vi efterlyst en ny kassör, då vår kära Elisabeth Westlund kommer att flytta.
Så nu gör vi ett nytt försök!

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:
• Kontrollera och godkänna fakturor i SBC-portalen.
• Sköta kontakten med banken (t.ex. när lånen läggs om, en gång per år).
• Registrera utlägg som föreningen/styrelsen gjort. Skicka in fakturor till SBC om de kommit brevledes.
• Ha ansvar för det gemensamma bankkortet.
• Ansvara för att det budgetförslag som SBC tar fram, bearbetas och diskuteras med styrelsen.
• Rapportera saldo på likvida medel samt kommande betalningar på styrelsemöten.
• Ha kontakt med revisorn inför årsredovisningen.
• Kontrollera årsredovisningsförslag.
• Ansvara för att inkomstdeklarationen som SBC gör, blir underskriven av styrelsen (två i förening) och
inskickad till Skatteverket.

Om du är intresserad eller har några frågor, vänligen skriv till vår e-postadress kontakt@brfsangen.se eller ring till Elisabeth direkt på tel. nr. 0707–342 546.

OBS! Lyckas vi inte hitta någon medlem, måste vi anlita en kassör externt, vilket innebär att vi då blir tvungna att höja avgiften.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg