Här är en samling med några vanliga frågor som vi får och våra svar på dem.

Hur hanterar föreningen personuppgifter relaterat till GDPR?

Detta gör styrelsen

I styrelsen sparar vi nya överlåtelser med personuppgifter (men ej UC) och har upprättat en garagekölista med e-postadresser, för att lätt kunna informera om eventuella lediga platser vid sidan om den hantering SBC gör med personuppgifter. Listorna sparas för att lätt kunna kontakta respektive bostadsrättsinnehavare om problem skulle uppstå eller annan specifik information måste ges, som bara rör bostadsinnehavaren.

 

Vart ska jag/banken skicka handlingar om pantföreskrivningar?
För föreningens räkning har SBC även hand om föreningens lägenhetsförteckning, skriver under handlingar om pantföreskrivningar (dessa ska du alltså inte lämna till styrelsen) och lämnar underrättelse till panthavare samt beställer kreditupplysningar. OBS! Om medlem har flera lån tas pantsättningsavgift ut för vart och ett av dessa.

 

Något i min lägenhet fungerar inte som det ska, vem ska jag vända mig till?

Akuta fel
För att felanmäla något i din lägenhet så ska du normalt vända dig till SBC:s kundtjänst på telefon 0771-722 722 på vardagar mellan kl. 07.00-21.00 (sommarveckorna 26-33, kl. 07.00-19.00) eller e-post KUNDTJANST@SBC.SE.

Ej akuta fel
Använd formuläret på SBC:s hemsida www.sbc.se (under Kontakt – Felanmälan – Till formuläret).

Övriga fel

  • Vitvaror ska felanmälas till leverantören BSH Home Appliances AB på telefon 0771-11 22 77.
  • TV, Telefoni, Internet felanmäls till Telia på telefon 020-240 250
  • Hiss felanmäls till Kone på telefon 020-72 20 20
  • Stopp i sopnedkast, kontakta styrelsen.
  • Lysrören i köket kan köpas hos Marbodal Göteborg, Södra vägen 15.
    Telefon 031-727 71 50. E-post goteborg@marbodal.com eller beställas via Internet https://www.lysman.com/sv/trademarks/10/marbodal.

För akuta jourfall efter kl. 21.00 på vardagar eller på helger, ring 031-802 424..
Detta bör undvikas i möjligaste mån och endast ske i följande fall:

  • Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (t.ex. vid vattenläckor)
  • Andra brådskande fall, exempelvis om värmen slutar fungera på vintern

Jag har fått sprickor i väggarna, vad gör jag åt det?

Nya hus rör på sig och det är helt normalt att det kommer sprickor. Femårsgarantin är över. Sprickorna åtgärdas numera av bostadsinnehavaren.

Hur hyr jag garageplats eller utomhusparkering?
Föreningen disponerar över 27 bilplatser och 2 MC-platser i garaget. Garageporten har ett fjärrstyrt låssystem. Fjärrkontrollen hämtas ut från vår garageansvarig, Ida Wernvik (uppgång 84), mot en depositionsavgift på SEK 500:-. Månadsavgiften för en garageplats är SEK 950:- inkl. moms och läggs på årsavgiften. MC-platsen kan delas med övriga. Vi har under hösten 2022 installerat 10 laddstolpar på platser 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 och 38. Hyra för garageplats med laddstolpe är SEK 1 150:- förutsatt att du använder laddstolpen (kostnad för elförbrukningen tillkommer). Om du önskar garageplats kontakta styrelsen via e-post.

OBS! Du får inte hyra ut din garageplats utan att ha först fått ett skriftligt godkännande från styrelsen.

Föreningen har även 18 parkeringsplatser på utsidan av fastigheten till sitt förfogande. Dessa P-platser sköts av Eriksbergsplatåns Parkering, c/o GUAB . Ring 031-51 52 47 eller maila info@guab.se och beställ direkt hos dem. En räkning skickas ut kvartalsvis med parkeringstillstånd. Månadsavgiften är SEK 550:- inkl. moms.

 

Jag skulle behöva hyra ut min lägenhet i andrahand hur gör jag då?

Ladda ner blanketten angående andrahandsuthyrning på Sångens hemsida, fyll i den och lämna in den till styrelsens ordförande.

 

Får jag grilla ute på balkongen/uteplatsen?

Att grilla på balkongen eller uteplatsen går bra om du har en gasol- eller elgrill. Att använda kol är inte tillåtet. Detta gäller alla sidor av fastigheten. Däremot är det ok att grilla med kol på innergården, så länge man håller sig på ett brandsäkert underlag. Det finns dessutom utmärkta grillplatser uppe på berget i färjenäsparken som rekommenderas varmt.

 

Hur används vår nya utegrill?

Ni är välkomna att använda vår utegrill så mycket ni vill året om. Här följer lite riktlinjer som gäller vid grillanvändning:
Inne i soprummet hittar ni en ”grillhörna” med tillbehör inför er grillning. Här finner ni bl.a. grillgallret, brandsläckaren, en hink och en skyffel för kolrester.
Brandsläckaren ska, av säkerhetsskäl alltid bäras med ut då ni grillar. Ställs tillbaks på angiven plats när grillen är släckt och kolen är borttagen. Grillgallret ska alltid göras rent efter varje grilltillfälle och sedan hängas tillbaks på angiven plats. Kolen ska såklart ha slutat glöda innan ni skyfflar ner resterande kolrester i hinken för säker bortforsling. Är kolen fortfarande varm, låt den hellre vara kvar i hinken och ställ hinken under grillen tills all kol svalnat. Ta därefter vara på kolen.
Vi ansvarar alla för trevnaden kring grillplatsen och det är därför en självklarhet att man städar undan efter sig och lämnar grillen i fint skick när man lämnar grillplatsen.
Tänk också på säkerheten, då vi grillar på en innergård. Visa hänsyn till de boende och var extra försiktig med gnistspridning.
Mycket nöje!

 

Vad gäller angående balkongskydd, markiser, m.m. på balkonger och uteplatser?

Det är tillåtet att sätta upp balkongskydd, men det måste vara i det tyg och färg som styrelsen tidigare har beslutat, dvs. ”Sandatex 407/51” i färgen ”MCS S 2005-Y30R”. Den är ljus och samtidigt lite varmbeige, så den borde tåla lite smuts också.

Föreningen har godkänt markiser för vissa lägenheter på våningsplan 3 (mot söder), som har en trä- eller betongkonstruktion på sin balkong, där markisen kan fästas. Enbart Åkes solskydd anlitas (grå färg nr. S 4000-N Art. 407/94).

Det är inte tillåtet att hänga eller montera föremål i fasaden eller balkongräcket utan att först få detta godkänt av styrelsen som behöver en skriftlig ansökan för att kunna behandla den på ett styrelsemöte. (Se flik 26 i din skötselpärm.)
Tillstånd att montera föremål så att de hänger helt eller delvis utanför balkongen kommer inte att medges på grund av säkerhetsskäl. Detta gäller såväl blomlådor som parabolantenner.

Mellanväggar/staket får sättas upp (dock ej monteras i fasaden), så länge de inte överstiger 110 cm eller har insynsskydd på 50 %. I annat fall ska godkännande erhållas från styrelsen och därefter ska bygglov ansökas.

Utbyggnad/ombyggnad av uteplatser måste först godkännas av föreningen. Denna mark tillhör föreningen och ett nyttjandeavtal skrivs mellan föreningen och bostadsinnehavaren, om ett godkännande ges.

 

Finns det möjlighet att måla under balkongerna?

Det är något som i så fall måste göras gemensamt på samtliga balkonger. Vi ser just nu inget behov av det, men om det skulle visa sig att en stor majoritet vill få undersidan av balkongerna målade så kommer vi självklart att titta närmare på det och ta in offerter och titta på hur mycket detta skulle kosta för oss.

När det gäller balkongdörren är färgerna enligt följande:
Utsida: RAL 7030
Insida: S-0502 Y

 

Jag vill lägga in klinker i min hall, hur går jag tillväga?

Ladda ner en ansökningsblankett på hemsidan och kontakta styrelsen. Styrelsen ställer vissa krav på hur utförandet skall gå till. Detta på grund av ljudisoleringen i huset. Att tänka på är att klinkergolvet kommer att bli ca 1 cm högre än parkettgolvet.

 

Jag skall flytta, hur gör jag för att läsa av el- och vattenmätare?

Alla elmätare avläses elektroniskt och detta sker automatiskt när du säger upp elleveransavtalet. För avläsning av vattenmätare i de fall det skulle vara nödvändigt måste du begära detta av SBC:s kundtjänst.

Vi ser gärna att du meddelar Styrelsen när man lagt ut sin lägenhet till försäljning, så att vi har koll på vad som händer i farstun.

 

Varför är mina element kalla?

Varför elementen är kalla är en väldigt vanlig fråga och svaret är att termostaterna stängs av då önskad rumstemperatur uppnåtts vilket gör att de blir kalla. Om rumstemperaturen är ca 21 grader är allt ok. Tilluften till lägenheterna sker via tilluftsdon bakom elementen och den kan upplevas som kall om rumstemperaturen är 21 grader och elementen därmed är avstängda.
Nya luftfilter har gemensamt bytts ut i mars 2020.

Porttelefonen fungerar inte/mitt namn står inte på rätt ställe

Porttelefonerna verkar vara felaktigt inställda för vissa personer. Upptäcker ni detta så vänd er till SBC:s kundtjänst. Det är också dit man ringer om man vill få namnskylten utbytt på sin brevlåda eller tidningshållare.

Är ytterdörren en säkerhetsdörr?
Ja, det är en Tamburdörr klass 1 enligt SS817345 och klassas som säkerhetsdörr

 

Mina fönster är svåra att stänga, vad skall jag göra?
Minst en gång per år bör fönsterna och balkongdörrarna oljas in med låsolja. Då skall låshusen och spanjoletten oljas in. Nedan ser vi en bild med områden, samt hur de kan se ut, som behöver inoljas. Se vidare instruktioner på: https://www.elitfonster.se/globalassets/fonsterguide/dokument/skotsel-och-underhall/underhall-av-spanjolett-pdf.pdf?fbclid=IwAR2JnfKDy-nKc7XmAzz82wn2E7ZeACh9LGfOXY1P9L9LC17S_disp3MpXj8.


låshus sidokolv