Ladda ner: TRIVSELREGLER 2018 Sangen och Visan

TRIVSELREGLER
ASTRIS GATA 78-98
BRF VISAN OCH BRF SÅNGEN I VÄSTRA ERIKSBERG
_________________________________________________________________

Balkongen/Uteplatsen

 • Vädra kläderna och hänga tvätt kan man göra på balkongen, men inte piska eller skaka mattor, då dammet kan flyga in i någon annans lägenhet.
 • Det är inte tillåtet att göra hål i fasaden/putsen, på grund av risk för fuktskador.
 • Inga paraboler, antenner eller andra arrangemang får sättas upp på balkongen som kan störa exteriören.
 • Vill du sätta upp balkonglådor så gör det på insidan av balkongen, det är säkrast så.
 • Om du vill grilla på balkongen/uteplatsen, använd elgrill eller gasol (inte kolgrill).
 • Önskar du använda balkongskydd eller markis skall detta vara i färgnumret Sandatex 407/51 NCS S 2005-Y30R.
 • Mellanväggar/staket på balkonger/uteplatser får ej överstiga 110 cm, såvida det inte är insyn med 50 %. För högre och insynsskyddat staket måste godkännande från styrelsen inhämtas och bygglov ansökas.
 • Om du är rökare, ta då också hand om dina fimpar. Inget slängs i gemensamma utrymmen eller ute på vår gård.

De gemensamma utrymmena

 • Om du råkar spilla någonstans i fastigheten, torka upp efter dig.
 • Tänk på att inte ställa något i trapphuset, som kan försvåra utrymning eller framkomlighet. Ej heller får dörrmattor finnas i farstun på grund av brandrisk.
 • Var alltid noga med att stänga port, källar- och garagedörrar efter dig.
 • Portkoden är till för de som bor i föreningen, lämna inte ut den till obehöriga.
 • Ställ din cykel på avsedd cykelplats. MC:n får inte stå där permanent.
 • Inga föremål typ kartonger, resesängar, bord etc. får ställas i källargångarna.
 • Inga gasolflaskor får förvaras i källarutrymmet, utan ska förvaras i lägenheten eller på balkongen/uteplatsen, såvida den inte är inglasad.

 Sopor

Soprummet är ett miljörum med viss källsortering.

 • Tre behållare för restavfall.
 • Två behållare för komposterbart (på kompostpåsen står det vad som slängs som kompost).
 • Tre behållare för plastavfall.

Tänk på att pizzakartonger orsakar stopp i soprören, riv sönder dessa innan du slänger ner dem. Vid stopp i soprören kontaktar du din styrelse.

Rökning

 • Rökförbud råder i trappor, källare, garage och andra gemensamma utrymmen.
 • Det är många boende som kan störas av eller är överkänsliga mot cigarettrök. Vi ber därför er som röker att inte röka på sin balkong/uteplats eller under grannars fönster/balkonger.

 Allmänt

 • För ansökan om andrahandsuthyrning, garagehyra, förändring av byggnation (t.ex. inglasning av balkong) eller markisuppsättning m.m. skall du kontakta din styrelse.
 • Vid skada eller något annat fel, gör du en felanmälan hos SBC:s kundtjänst: kundtjanst@sbc.se. Se även anslagstavlan för mer information.
 • Normalt skall lugn och tystnad råda både inomhus och ute på gården mellan 23:00-07:00. Om du har planerat in en fest eller andra trevligheter bör du innan festen, informera dina grannar genom att sätta upp en lapp i porten. Se också till att städa upp efter dig och dina gäster. Såväl inne som ute.
 • Mer information, tips och idéer hittar du i din bostadspärm.

Låt Astris Gata bli ett område där vi alla trivs och visar respekt för varandra.

 Kontakt

Brf Sången i Västra Eriksberg                            kontakt@brfsangen.se

 

Trivselreglerna är antagna av styrelsen i Brf Sången och Brf Visan i Västra Eriksberg, augusti 2018. De skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningarnas stadgar, allmänna ordningsregler och miljö- och hälsoskyddslagen. Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen i respektive förening.