Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Sången i Västra Eriksberg

 Tid:           Onsdagen den 25 maj 2016 kl. 18.30

Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Årsredovisning och dagordning kommer att distribueras senare och går då att ladda ner under DokumentHandlingar enbart för medlemmar. Lösenordet har gått ut i tidigare meddelanden. Om du saknar det, skicka ett meddelande till kontakt@brfsangen.se.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat på stämman, ska skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast tisdagen den 17 maj 2016. Adresserat till Brf Sången i Västra Eriksberg, Astris gata 90, 417 67  GÖTEBORG eller till kontakt@brfsangen.se.

Eftersom vi bjuder på läcker räkmacka, är vi tacksamma om du meddelar din medverkan senast den 18 maj 2016.

Efter stämman finns det möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Lämna gärna in frågorna i förväg. 

Därefter konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Sången i Västra Eriksberg