På grund av skadegörelse, inbrott, bortforsling av skräp från soprummet, blir vi nu tvungna att göra en mindre höjning med 3 % på grundavgiften. Vi behöver även avsätta medel för framtida reparationer och underhåll.

Handelsbanken meddelar att de tror att räntorna kommer att stiga långsamt framöver, men utan större höjningar, så vi fortsätter att amortera som tidigare.