ALLA hushåll måste byta filter för att ventilationen ska fungera!

Bakom radiatorerna finns ett luftfilter där uteluften renas (i köket finns vanligtvis frånluft i fläkten och behöver inte bytas). För att uppnå fullgod ventilation måste filtren bytas ut i varje lägenhet.

Instruktioner om hur du byter filter finns i din Skötselpärm, under
flik 10 – Ventilation.

VÄNLIGEN HÄMTA DINA FILTER hos Loole Hagberg (markplan 88:an)

torsdagen den 26 april kl. 12.00-15.00 eller
fredagen den 27 april kl. 12.00-17.00 eller
måndagen den 30 april kl. 12.00-21.00 eller
onsdagen den 2 maj kl. 12.00-21.00

Övrig tid enligt överenskommelse via mail: kontakt@brfsangen.se.

Ovanstående information finns även upplagd på vår hemsida www.brfsangen.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningarna Sången i Västra Eriksberg