… vill vi i styrelsen önska dig och din familj!

Vårt nästa styrelsemöte kommer att hållas den 14 januari 2013 och det är bara att höra av sig till oss om du har några frågor.

Med vänliga hälsningar
Christine, Eva, Gunilla, Loole, Mattias och Ulla