Vår ekonomiska förvaltare SBC har fått mail från en av våra medlemmar, som uppmärksammat att det står fel månader betr. varmvattenavräkningen på våra avgiftsavier för kvartal 4-2014. Det står samma månader (mars-maj) på oktoberavierna som på juliavierna.

Vi kommer att kontakta vår leverantör om detta och be dem att räkna ut för vardera lägenhet vad lägenheterna ska betala extra alternativt få tillbaka, detta kommer att regleras i nästkommande avier.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen