Ett stort tack till alla som deltog på stämman, där även många allmänna frågor kring vårt boende avhandlades (bl a inglasning av balkong, utbyggnad av terrass, kameraövervakning, grillning på balkong, sammanslagning med Visan m m).
Vi återkommer när beslut har tagits av styrelsen.

Styrelseprotokollet 2015-05-28 finns nu uppladdat här på hemsidan under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar (vilket är lösenordsbaserat).

Inom kort kommer även styrelsepresentationen att uppdateras.

Nästa styrelsemöte har vi den 14 juni 2015 och ni är alltid välkomna att komma in med frågor till oss via vår e-post.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen