Under nästa vecka påbörjas fortsatta arbeten för kommande husbyggnation inom delområdet Kajen.

Arbetena omfattar schakt och utbyggnad av ledningar samt gata genom området. Arbetena kommer att pågå dagtid (07.00-18.00) under vardagar och beräknas vara helt färdigställda början av november.

Målsättningen är att arbetena ska ske smidigt och förorsaka så lite störningar som möjligt. Av säkerhets- och arbetsmiljöskäl kommer hela området att vara avstängt för allmänheten och passage.

Läs mer här: Bygginformation