Inbjudan till samråd om Hamnbanan, delsträckan Eriksberg-Pölsebo!
Trafikverket arbetar nu med att ta fram en järnvägsplan för Hamnbanan, sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo. Som en del i arbetet bjuder de in till samrådsmöte. Välkommen!

Tid och plats: Tisdagen den 18 mars 2014 kl. 17.30-20.00 i Älvrummet, Göteborg.

Innehåll: Trafikverket informerar om den planerade ombyggnaden av Hamnbanan, dess utformning och miljökonsekvenser samt om den formella handläggningen av järnvägsplanen. Delar av materialet finns tillgängligt på projektets hemsida: www.trafikverket.se/hamnbanan.

Synpunkter: Skicka e-post till goteborg@trafikverket.se senast den 28 mars 2014. Märk synpunkterna med TRV 2014/8436.