Hej alla Sångenmedlemmar. Som ni vet så har det varit lite diskussion i bl.a i vår facebook grupp angående våra fönster och vad det är som har hänt och vad som kommer att hända. Nedan följer en liten sammanställning av vad som har hänt under det senaste året.

Under sommaren 2019 inkom allt fler “klagomål” på fönstrens kvalitet. Därefter så beslutade styrelserna för Brf Visan och Sången att tillsammans samla in information ifrån resp medlemmars problem, samt kontaktuppgifter och skicka dessa till Elitfönster i syfte att få ett utlåtande om det fanns åtgärder som hamnade under garantin. Tanken var helt enkelt att hjälpa våra medlemmar och belysa för Elitfönster hur många som upplever problem. Efter flera månader av tystnad så meddelar Fönsterservice att de kommer på uppdrag av Elitfönster att göra en inspektion utav samtliga av de fönster som fanns med i den sammanställda listan som skickades till Elitfönster. Fönsterservice meddelar att inga utav de fönster som de undersökte kunde ses vara garantifel, utan helt och hållet var antingen “normalt” slitage eller misskötsel av medlemmarna. Denna bedömning är i sig diskutabel, men inget som i dagsläget ännu beslutats att drivas vidare av resp styrelse.

Fönsterservice har sedan utfört en del arbete och justeringar på vissa av fönstren vilket inte är beställt utav varken Brf Visan eller Brf Sången som de sedan vill ta betalt för. Det är detta som tvisten i sig handlar om. Föreningarna har aldrig och kommer aldrig att beställa tjänster till vissa av våra medlemmar som alla sedan måste betala för. I resp förenings stadgar så står det att varje medlem ansvarar själva att underhålla sina fönster och i skötselpärmarna finns det information om hur detta skall göras.
Vi hoppas att detta kan kasta lite ljus på vad som har hänt med våra fönster och vad det är för tvist som omnämnts i bl.a vår Facebook grupp

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg