för Brf. Sången i Västra Eriksberg

Tid:           Onsdagen den 23 maj 2018 kl. 18.00

Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Årsredovisning (som även delas ut i pappersform) och andra årsmöteshandlingar finns att ladda ner under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar – Årsmöte 2018.
Lösenordet har gått ut i ett tidigare meddelande.
Om du saknar det, skriv till kontakt@brfsangen.se.

Vänligen meddela ditt deltagande senast dem 17 maj 2017, så vet vi hur mycket fika vi ska inhandla!

Efter stämman finns det möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Därefter konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Dagordning
Ändring av stadgarna enligt följande:

Kallelse till stämma

17 § fjärde stycket:

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

 Ändras till:

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast fyra veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. 

Vi passar även på att ändra följande i våra stadgar, så att det blir tydligare avseende
pantsättningsavgiften:

Avgifter

7 § nionde stycket, med följande tillägg:

Om medlem har flera lån tas pantsättningsavgift ut för vart och ett av dessa.

Välkomna!

Styrelsen för Brf. Sången i Västra Eriksberg